Leermiddelenmonitor 2015/2016

Om zicht te krijgen op het leermiddelengebruik en om een beargumenteerd keuzeproces van leermiddelen te stimuleren, monitort SLO al vanaf 2007 de wijze waarop leraren en leidinggevenden in het Nederlandse onderwijs omgaan met leermiddelen.

De Leermiddelenmonitor zoomt in op leermiddelengebruik in het algemeen, het gebruik van digitale leermiddelen, het zoeken, vinden, ontwikkelen en delen van leermiddelen en het leermiddelenbeleid. Op basis van de resultaten van de monitor kunnen leraren, scholen, beleidsmakers en leermiddelenontwikkelaars beter hun koers bepalen als het gaat om de inzet van leermiddelen.

De Leermiddelenmonitor 2015/2016 is de zevende monitor die SLO uitbrengt. Opvallend in deze leermiddelenmonitor is een lichte opmars in het gebruik van methoden. Wilt u de belangrijkste resultaten van de monitor bekijken? Onderstaande infographic biedt in een oogopslag de highlights.

undefined

Bij het realiseren van goed onderwijs speelt de keuze, vorm en het gebruik van leermiddelen een cruciale rol. Een leermiddel is een belangrijk instrument in de hand van een leraar. Het kiezen van relevante en bruikbare leermiddelen is een van de tien aspecten om een curriculum succesvol uit te voeren.


Hoe zit het eigenlijk met jullie leermiddelenbeleid?


Downloads: