Handboek Projectonderwijs

Inleiding

Scholen hebben tegenwoordig meer ruimte voor een eigen invulling van hun curriculum, zeker in de onderbouw. Eén van de varianten die scholen in de onderbouw kiezen is projectonderwijs. Projectonderwijs biedt scholen mogelijkheden voor het werken aan vakoverstijgend onderwijs, kennis en vaardigheden, buitenschools leren en gedifferentieerd onderwijs. Er is echter geen eenduidige definitie van projectonderwijs en daarom kan elke school haar eigen accenten leggen. De schoolpraktijk laat dan ook zien dat projectonderwijs op elke school anders tot uitdrukking komt.

In 2009 is SLO het veldproject ‘Projectonderwijs in de onderbouw’ gestart. Samen met zes scholen heeft SLO twee jaar lang gewerkt aan het opzetten of verstevigen van projectonderwijs op de eigen school. Gedurende dit traject is ook het handboek projectonderwijs ontwikkeld. De door scholen veelgestelde vragen over projectonderwijs die gedurende dit project naar voren kwamen, vormen het vertrekpunt voor dit handboek. Op basis daarvan vragen heeft SLO instrumenten ontwikkeld (hulpmiddelen en bronnen), die ondersteuning kunnen bieden bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen. De vragen hebben betrekking op verschillende onderwerpen en zijn daarom gecategoriseerd naar de volgende thema's:

Toelichting Instrumenten
A Visie en doelen

B Inhoud en vaardigheden

C Communicatie en organisatie

D Projectmaterialen

E Didactiek

F Beoordeling

G Draagvlak

H Evaluatie

I Leeromgeving

J Leerlijnen

Het laatste thema: 'J. Leerlijnen' is in het opvolgende veldproject 'Lijn in projectonderwijs' ontwikkeld, dat plaatsvond in 2011-2012. Dit instrument ondersteunt scholen bij het aanbrengen van lijn in projecten, vooral op het gebied van vaardigheden. 

Aanvullend instrument
Nadat het handboek al gereed was is nog een extra instrument ontwikkeld: Het beoordelen van algemene vaardigheden. Dit kon helaas niet meer opgenomen worden in het handboek. Omdat het instrument handvatten aanreikt om de algemene vaardigheden te beoordelen die centraal staan in het onderdeel 'Leerlijnen', wilden we u dit document niet onthouden.