Digitale geletterdheid en 21e eeuwse vaardigheden in het funderend onderwijs: een conceptueel kader
Conceptversie

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.