Handreiking MVT Nieuwe onderbouw 2006
In deze publicatie treft u streefniveaus aan voor de verschillende Moderne Vreemde Talen voor de verschillende onderwijstypes. Het zijn inschattingen van de meewerkende docenten die dat onderbouwd hebben met voorbeelden uit de praktijk.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.