Fries aan bod
Nederlandse versie van leerplan Fries, gebaseerd op de kerndoelen Fries voor het primair onderwijs 2005.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.