Dossier CKV, praktijkervaringen met CKV op het vmbo
De inhoud van de publicatie is vergelijkbaar met Dossier CKV, maar meer specifiek gericht op consulenten en medewerkers van culturele instellingen.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.