Handreiking schoolexamen geschiedenis havo/vwo
Bij het examenprogramma geldig vanaf schooljaar 2012-13 (vwo) en 2013-14 (havo)

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.