Leren omgaan met culturele diversiteit
Verkennend onderzoek naar kansrijke manieren om om te gaan met sociaal-culturele diversiteit. Het doel van dit onderzoek is om verder inzicht te krijgen in kenmerkende elementen en aandachtspunten van een kansrijke aanpak voor het aan de orde stellen van cultuurverschillen in het onderwijs.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.