Het weer; integratie van taal en science
De voorbeeldlessen in dit materiaal geven ideeën over hoe de integratie van taal (schrijven) en science in het basisonderwijs gerealiseerd kan worden en hoe het gebruik van Kidspiration op een didactisch verantwoorde manier de integratie kan ondersteunen.

Klik hier als het bestand niet automatisch aangeboden wordt.