2009
Naam Datum Omvang Eigenaar
Lesbrieven TGVO Lesbrieven TGVO 23-10-2009, 09:22 65 MB / 27 files Freddy Westerhof
Rekendoelen Rekendoelen 01-07-2009, 12:44 108 KB / 1 files Mändy Kok
Mens_en_Natuur_HAVO-VWO.pdf Bètavakken havo/vwo 15-02-2011, 14:43 1 MB Christel Broekmaat
Best_20practise_20schoolexamen.pdf Best practise schoolexamen 29-04-2009, 09:39 3 MB Freddy Westerhof
Beweegteams-in-het-basisonderwijs.pdf Beweegteams in het basisonderwijs 26-08-2009, 09:35 336 KB Freddy Westerhof
Conferentie__bulletin__burgerschapsvorming__def.pdf Burgerschap in beeld 11-11-2009, 15:33 516 KB Mändy Kok
Compacten__van__taal.pdf Compacten van taal 29-01-2009, 10:06 428 KB Freddy Westerhof
Competentiegericht-Doorstroom_20Instrument.pdf Competentiegericht Doorstroom Instrument 19-03-2009, 16:12 1 MB Evelien Veltman
Core-Affairs__England.pdf Core affairs England 24-02-2009, 10:54 297 KB Freddy Westerhof
Curriculair__leiderschap.pdf Curriculair leiderschap 27-03-2009, 13:25 409 KB Freddy Westerhof
curriculum-in-development.pdf Curriculum in development 21-01-2010, 14:12 740 KB Freddy Westerhof
curriculumevaluatie-betaonderwijs.pdf Curriculumevaluatie en verantwoorde vernieuwi... 10-12-2009, 13:30 2 MB Freddy Westerhof
De-canon-in-de-onderbouw.pdf De canon in de onderbouw VO 10-08-2009, 15:57 474 KB Freddy Westerhof
Canon-in-basisonderwijs.pdf De canon in het primair onderwijs 10-07-2009, 13:42 379 KB Freddy Westerhof
Conceptueel_20kader_20Natuur_20en_20Techniek_20deel_20I.pdf De concept-contextbenadering in primair onder... 04-09-2009, 10:30 790 KB Mändy Kok
Concept_20contextbenadering_20primair_20onderwijs__deel2.pdf De concept-contextbenadering in primair onder... 04-09-2009, 10:34 944 KB Mändy Kok
de-onderwijs-aktief-school.pdf De Onderwijs Actief school 21-12-2009, 14:42 1 MB Freddy Westerhof
De-zin-en-onzin-van-gaming-in-het-onderwijs.pdf De zin en onzin van gaming in het onderwijs 23-10-2009, 10:47 4 MB Freddy Westerhof
DierenwelzijnInLesmateriaal.pdf Dierenwelzijn in lesmateriaal 19-08-2009, 10:02 908 KB Freddy Westerhof
Digitale_20leerondersteuning_20Nieuwe_20Scheikunde.pdf Digitale leerondersteuning Nieuwe Scheikunde 27-07-2009, 14:02 492 KB Evelien Veltman
Draaiboek-buddystage_20webversie.pdf Draaiboek buddystage 11-02-2009, 08:39 287 KB Freddy Westerhof
Leren_20voor_20duurzame_20ontwikkeling_20Een_20praktische_20leidraad__webversie.pdf Duurzame ontwikkeling; een praktische leidraad 18-08-2009, 11:13 603 KB Mändy Kok
Een__recept__voor__taal.pdf Een recept voor taal 27-03-2009, 13:24 328 KB Freddy Westerhof
reeks-so44.pdf Een tweede koppeling van centrale examens Ned... 27-11-2009, 13:27 420 KB Freddy Westerhof
enkeltje__Coco.pdf Enkeltje CoCo 16-03-2009, 13:15 563 KB Freddy Westerhof
Enquete_20nieuwe_20examenprogramma_20geschiedenis.pdf Enquete nieuwe examenprogramma geschiedenis 11-06-2009, 09:03 635 KB Freddy Westerhof
Evaluatie-examenprogramma-economie-havo.pdf Evaluatie examenprogramma economie voor havo 12-11-2009, 13:43 623 KB Freddy Westerhof
Fundamentele__doelen__rekenwiskunde__herzien.pdf Fundamentele doelen Rekenen-Wiskunde 18-09-2009, 12:43 460 KB Mändy Kok
Ga-met-een-blauw-paard-dwars-door-de-hoogste-bergen.pdf Ga met een blauw paard dwars door de hoogste ... 06-11-2009, 14:20 818 KB Freddy Westerhof
Gezonde_20en_20actieve_20leefstijl_20in_20leermiddelen.pdf Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen 02-06-2009, 09:34 3 MB Freddy Westerhof
handleiding-basis-natuur-wetenschappen.pdf Handleiding BasisNatuurWetenschappen - Herzie... 09-12-2009, 16:25 340 KB Mändy Kok
Handreiking_20LO2_20vmbo_20GL_20en_20TL.pdf Handreiking schoolexamens LO2 vmbo GL en TL 24-08-2009, 15:38 235 KB Freddy Westerhof
5.3623.214_20Handreiking_20schoolexamens_20Technologie_20GL.pdf Handreiking schoolexamens Technologie GL 24-08-2009, 15:42 203 KB Freddy Westerhof
Handreiking__vmbo__informatietechnologie.pdf Handreiking schoolexamens vmbo Informatietech... 29-05-2009, 13:02 262 KB Freddy Westerhof
Het-Educatief-Arsenaal.pdf Het Educatief Arsenaal 09-09-2009, 09:58 2 MB Freddy Westerhof
7.5057.217__Het__ontwikkelen__van__een__kernleerplan__Actief__burgerschap.pdf Het ontwikkelen van een kernleerplan Actief b... 09-06-2017, 10:40 114 KB Mia Kattier
Integratie__in__Science.pdf Het weer; integratie van taal en science 23-07-2009, 08:43 4 MB Evelien Veltman
Implementatie-van-het-compacten-van-taal.pdf Implementatie van het compacten van taal 09-10-2009, 11:12 189 KB Freddy Westerhof
In_20gesprek_20met_20het_20beeld.pdf In gesprek met het beeld en met elkaar 28-09-2009, 16:51 763 KB Mändy Kok
Inclusive_20Education_20Netherlands_20webversie.pdf Inclusive education in the Netherlands 24-02-2009, 10:56 456 KB Freddy Westerhof
Introduction_20to_20education_20design_20research.pdf Introduction to educational design research 19-03-2009, 16:15 1 MB Evelien Veltman
Kern_20van_20het_20vmbo_20met_20keuzenmodules.pdf Kern van het vmbo met keuzemodules 29-04-2009, 09:40 759 KB Freddy Westerhof
Learning_20Chinese_20at_20school.pdf Learning Chinese at school 19-03-2009, 16:10 938 KB Evelien Veltman
Leerplan_20geschiedenis_20bovenbouw_20vmbo_20bb_202009.pdf Leerplan geschiedenis bovenbouw vmbo bb 2009 29-09-2009, 10:42 64 KB Evelien Veltman
Leerplan_20geschiedenis_20bovenbouw_20vmbo_20gtl_202009.pdf Leerplan geschiedenis bovenbouw vmbo gtl 2009 29-09-2009, 10:42 72 KB Evelien Veltman
Leerplan-in-ontwikkeling.pdf Leerplan in ontwikkeling 26-10-2009, 15:54 446 KB Freddy Westerhof
Leerplanverkenning-actief-burgerschap.pdf Leerplanverkenning actief burgerschap 22-01-2010, 15:11 455 KB Daniëlle Frek
Lerearenopleiding__en__leerplanontwikkeling.pdf Lerarenopleiding en leerplanontwikkeling 11-06-2009, 16:13 406 KB Freddy Westerhof
leren_20omgaan__met__culturele__diversiteit.pdf Leren omgaan met culturele diversiteit 17-04-2009, 14:08 385 KB Freddy Westerhof
leren-participeren-in-de-praktijk.pdf Leren participeren in de praktijk 14-01-2010, 13:25 382 KB Freddy Westerhof
Leren_20voor_20Duurzame_20ontwikkeling.pdf Leren voor duurzame ontwikkeling; een praktis... 10-08-2009, 15:43 603 KB Freddy Westerhof
Lezen-in-het-basisonderwijs.pdf Lezen in het basisonderwijs 25-06-2009, 12:33 483 KB Freddy Westerhof
Loopbaanleren__leren__kiezen.pdf Loopbaanleren: leren kiezen 02-06-2009, 09:39 2 MB Freddy Westerhof
Maatschappelijk-verantwoord.pdf Maatschappelijk Verantwoord 29-04-2009, 09:38 201 KB Freddy Westerhof
Maatschappijvakken_HAVO-VWO_-_Totaal.pdf Maatschappijvakken havo/vwo 15-02-2011, 16:00 2 MB Christel Broekmaat
Maatschappijwetenschappen-vernieuwd-examenprogramma.pdf Maatschappijwetenschappen vernieuwd examenpro... 30-10-2009, 15:04 526 KB Daniëlle Frek
Meesterschap-over-het-leerplan.pdf Meesterschap over het leerplan 08-12-2009, 10:55 758 KB Freddy Westerhof
mens-en-maatschappij-vmbol.pdf Mens en maatschappij vmbo 15-02-2011, 16:38 659 KB Christel Broekmaat
mens-en-natuur-vmbo.pdf Mens en natuur vmbo 15-02-2011, 16:32 626 KB Christel Broekmaat
Moderne_Vreemde_Talen_HAVO-VWO_-_Totaal.pdf Moderne vreemde talen havo/vwo 15-02-2011, 15:37 498 KB Christel Broekmaat
moderne-vreemde-talen-vmbo.pdf Moderne vreemde talen vmbo 15-02-2011, 16:29 942 KB Christel Broekmaat
naar-flexibel-onderwijs.pdf Naar flexibel onderwijs 04-02-2010, 13:17 1 MB Freddy Westerhof
Orienteren_20in_20praktijk_20webversie.pdf Oriënteren in de praktijk 11-02-2009, 08:38 247 KB Freddy Westerhof
Overzicht-van-verrijkingsmaterialen-voor-taal.pdf Overzicht van verrijkingsmaterialen voor taal 13-10-2009, 10:03 210 KB Freddy Westerhof
passende-kwalificaties-eerste-tussenrap.pdf Passende Kwalificaties 11-12-2009, 10:28 469 KB Mändy Kok
praktijknabije-lob-met-beleid.pdf Praktijknabije LOB met beleid 04-02-2010, 16:18 165 KB Freddy Westerhof
Reader-BSM-herzien-sept09.pdf Reader Bewegen, Sport en Maatschappij 11-02-2010, 13:31 1 MB Freddy Westerhof
referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf Referentiekader taal en rekenen 08-02-2010, 09:20 723 KB Freddy Westerhof
Referentieniveaus_20in_20taal_20en_20rekenmethodes.pdf Referentieniveaus in taal- en rekenmethodes (... 21-04-2009, 09:41 1 MB Freddy Westerhof
Referentieniveaus-in-taal-en-rekenmethodes.pdf Referentieniveaus in taal-en rekenmethodes (R... 17-11-2009, 16:00 387 KB Freddy Westerhof
Rekenen_20Wiskunde_20in_20het_20mbo_20webversie.pdf Rekenen/wiskunde in het mbo 17-04-2009, 15:00 402 KB Freddy Westerhof
Spelling-in-het-basis-onderwijs.pdf Spelling in het basisonderwijs 03-02-2010, 11:50 450 KB Freddy Westerhof
Taalspecialisten-aan-het-werk.pdf Taalspecialisten aan het werk 22-06-2009, 13:28 2 MB Freddy Westerhof
Talige-startcompetenties-Hoger-Onderwijs.pdf Talige startcompetenties hoger onderwijs 15-09-2009, 08:59 331 KB Freddy Westerhof
Tussenrapport-Verkenningscie-Klassieke-Talen.pdf Tussenrapport Verkenningscommissie Klassieke Talen 29-09-2009, 14:24 121 KB Daniëlle Frek
vakdossierfransduits.pdf Vakdossier Frans/Duits 13-05-2009, 10:40 4 MB Freddy Westerhof
vakdossierkunst.pdf Vakdossier Kunst 13-05-2009, 10:44 4 MB Freddy Westerhof
Vakdossierwiskunde.pdf Vakdossier Wiskunde 01-07-2009, 10:19 7 MB Freddy Westerhof
Van_20A_20tot_20Z_20Modelling_20Software_20voor_20Nieuwe_20Scheikunde.pdf Van A tot Z, modelling software voor Nieuwe S... 27-03-2009, 13:44 4 MB Freddy Westerhof
vmbo-ruimte-voor-maatwerk.pdf Vmbo ruimte voor maatwerk! 04-02-2010, 12:21 208 KB Freddy Westerhof
VoorbeeldenRegionaleInkleuringMBO.pdf Voorbeelden van regionale inkleuring in het mbo 17-08-2009, 15:41 609 KB Freddy Westerhof
Vreemdetalenonderwijs.pdf Vreemdetalenonderwijs: een (inter)cultureel a... 10-07-2009, 14:11 623 KB Freddy Westerhof
Wiskunde_HAVO-VWO.pdf Wiskunde havo/vwo 15-02-2011, 15:53 1 MB Christel Broekmaat
wiskunde-vmbo.pdf Wiskunde vmbo 15-02-2011, 16:16 342 KB Christel Broekmaat
\