<< Terug naar het overzicht.
05-04-2011
Curriculumevaluatie
Examenprogramma's en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van beoogde vakvernieuwingen in het voortgezet onderwijs.

Op verzoek van het Ministerie van OCW voert SLO evaluatie-onderzoeken uit naar de invoering van vernieuwde examenprogramma's in vmbo, havo en vwo. Doel van deze monitoring is het bijstellen en verbeteren van het invoeringsproces. De onderzoeken zijn gebaseerd op peilingen onder betrokken docenten en leerlingen. Onderstaande evaluatierapporten geven de resultaten van de onderzoeken weer.

Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing havo/vwo

Centrale examens als drager van de bètavernieuwingDownload
Eindmeting docenten en leerlingen 2016-2017Download
Tussenmeting docenten 2014-2015 Download
Nulmeting docenten en leerlingen 2012-2013 Download
Samenvattend eindrapport 2011 Download

Monitoring invoering vernieuwde wiskunde havo/vwo

Wiskunde A havo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Wiskunde B havo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Wiskunde A vwo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Wiskunde B vwo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download

Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo

Resultaten docentvragenlijst en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17Download

Evaluatie pilot Technologie en toepassing vmbo-tl en vmbo-gl

Resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/2017Download

Monitoring invoering nieuw examenprogramma aardrijkskunde vmbo

Samenvattend eindrapport Download