Praktische profieloriëntatie
Bij Praktische profieloriëntatie werken leerlingen in groepjes aan een realistisch probleem in een zo echt mogelijke context. Het werken in een bedrijf of organisatie wordt nagebootst. Praktische profieloriëntatie doet een beroep op vakkennis en op een breed scala aan vaardigheden die in de verdere (school)carrière van leerlingen een rol spelen.

Praktische profieloriëntatie is een actieve, motiverende onderwijsvorm die leerlingen in 3 havo en 3 vwo de mogelijkheid biedt om kennis te maken en ervaring op te doen met:

  • de schoolvakken, de opleidingen, de werkvelden en de beroepen die bij de profielen in de tweede fase horen
  • de manier van werken en de verwachte vaardigheden in de tweede fase
  • hun eigen capaciteiten en affiniteiten op het terrein van werk en beroep.

Wanneer PPO?
PPO kan voorafgaand aan de profielkeuze in 3 havo en 3 vwo ingezet worden, als hulpmiddel bij die keuze. Het verdient dan aanbeveling om alle vier de profielen te belichten.
PPO kan ook benut worden om leerlingen de gelegenheid te geven na te gaan of zij het juiste profiel hebben gekozen, of om zich verder te verdiepen in een met zekerheid gekozen profiel.
Met PPO kan gestart worden in jaar 1 in het kader van LOB-activiteiten en het projectprincipe kan voortgezet worden in de tweede fase met het oog op versterking van de profielen en op studie- en beroepskeuze.

Wie maakt PPO?
Praktische profieloriëntatie wordt ontwikkeld binnen de school, bij voorkeur in samenwerking met echte opdrachtgevers uit de eigen regio. Een PPO-project wordt gemaakt door docenten onderbouw en bovenbouw, om te waarborgen dat leerlingen kennismaken met de profielvakken en met niveau en aanpak in de tweede fase. Daarnaast zijn bij voorkeur ook mentoren en decanen betrokken.
Voorbeeldprojecten zijn beschikbaar ter inspiratie en om te bewerken voor de eigen situatie.
PPO is oorspronkelijk opgezet door Annemarie Oomen van het APS en Mannus Goris van SLO.

Downloads: