<< Terug naar het overzicht.
16-04-2018
Bijeenkomsten Curriculum.nu voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Op 14, 20 en 22 maart hebben het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (LECSO), het Bureau Curriculum.nu en SLO startbijeenkomsten georganiseerd voor schoolleiders in so, vso, sbo en praktijkonderwijs.

Doel van deze bijeenkomsten was tweeledig:

  • Informatie verstrekken over het curriculum herzieningstraject;
  • Deelnemers werven ten behoeve van resonansbijeenkomsten in april, juni en oktober 2018.

Meer dan 70 vertegenwoordigers uit (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en praktijkonderwijs gaven acte de présence op de startbijeenkomsten. Zij hebben toegezegd alles in het werk te stellen de resonansbijeenkomsten optimaal te bemensen.

Resonansbijeenkomsten

De resonansbijeenkomsten zijn bedoeld om scholen te laten reageren op de tussenproducten die Curriculum.nu oplevert. Het geven van feedback is van belang, ook voor de doelgroepen van praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs en sbo. Inmiddels zijn de deelnemers voor de resonansgroepen geworven en zijn de groepen van start gegaan.