Projectsites
thumb
SLO-website voor iedereen die leerlingen wil stimuleren tot een zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur.
thumb
Burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, met informatie, instrumenten voor het ontwikkelen van een schoolvisie...
thumb
Met het oog op de toekomst ontwikkelt SLO met scholen en partners leerplankaders, toetst deze aan de praktijk en maakt producten die aansluiten bij wat scholen vragen.
thumb
Overzicht van cursusmodules waarmee de vaardigheden van leraren op het terrein van curriculumontwikkeling versterkt kunnen worden.
thumb
Op deze website vindt u de cursusmaterialen (theorieën, aanpakken en modellen) voor de cursus Curriculumontwerp; van les naar leerlijn.
thumb
Educatie en onderwijs aan jonge kinderen staat op deze website centraal! Wilt u op de hoogte blijven rondom ontwikkelingen op het gebied van educatie en/of onderwijs aan jonge kinderen (2 tot 7 jaar), dan bent u hier aan het goede adres. U vindt op deze site informatie over (leerplankundige) ontwikkelingen, maar ook over publicaties, websites, onderzoeken, nieuws en aankondigingen.