<< Terug naar het overzicht.
25-01-2017
Het implementeren van contexten in onderwijsmateriaal
Een ontwerp- en analyse-instrument voor de natuurwetenschapplijke vakken
Auteurs: G. Sanders, M. Pieters, H. Schalk, F. Carelsen, K. Kortland
Uitgave: Enschede: SLO, 2016.
In de examenprogramma's voor de natuurwetenschappelijke vakken wordt groot belang gehecht aan het kunnen toepassen van een concept in wisselende contexten. Deze verschillende contexten geven op hun beurt betekenis aan het concept. Het gaat dus om de wisselwerking tussen beide. SLO heeft een concept-contextvenster ontwikkeld dat zicht biedt op vier verschillende manieren waarop de wisselwerking tussen concepten en contexten kan worden uitgewerkt. In deze publicatie presenteren de auteurs een stappenplan, gebaseerd op het concept-contextvenster, dat kan helpen bij het ontwerpen van lesmateriaal of lessenseries, of bij het kiezen van reeds ontwikkeld materiaal.