<< Terug naar het overzicht.
26-01-2018
Handreiking schoolexamen beeldende vorming
Enschede: SLO.

Het examenprogramma biedt scholen, vaksecties en docenten veel ruimte om het schoolexamen naar eigen inzicht in te richten. Deze handreiking ondersteunt u daarbij voor het vak beeldende vorming in het vmbo. De site biedt algemene informatie over het vak en het examenprogramma, suggesties voor vorm, inhoud en weging, informatie over het PTA, de kwaliteit van het examen en de afstemming met andere vakken. Ook vindt u er voorbeeldopgaven en links naar interessante sites.

Leerlingen in de gemengde en de theoretische leerweg kunnen in het vrije deel van het onderwijsprogramma kiezen voor beeldende vorming. Afhankelijk van het aanbod van de school kan de leerling bij dit vak een keuze maken uit een van de volgende disciplines: tekenen, handenarbeid, textiele werkvormen of audiovisuele vormgeving. Het examenvak wordt afgesloten met een schoolexamen en een centraal examen.