<< Terug naar het overzicht.
05-04-2011
Curriculumevaluatie
Examenprogramma's en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van beoogde vakvernieuwingen in het voortgezet onderwijs.

Op verzoek van het Ministerie van OCW voert SLO evaluatie-onderzoeken uit naar de invoering van vernieuwde examenprogramma's in vmbo, havo en vwo. Doel van deze monitoring is het bijstellen en verbeteren van het invoeringsproces. De onderzoeken zijn gebaseerd op peilingen onder betrokken docenten en leerlingen. Onderstaande evaluatierapporten geven de resultaten van de onderzoeken weer.

Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing havo/vwo
Centrale examens als drager van de bètavernieuwingDownload
Eindmeting docenten en leerlingen 2016-2017Download
Tussenmeting docenten 2014-2015 Download
Nulmeting docenten en leerlingen 2012-2013 Download
Curriculumevaluatie bètaonderwijs tweede fase. Samenvattend eindrapport 2011 Download
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde havo/vwo
Wiskunde A havo Eindmeting docenten en leerlingen 2016-17Download
Wiskunde B havo Eindmeting docenten en leerlingen 2016-17Download
Wiskunde A havo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Wiskunde B havo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Wiskunde A vwo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Wiskunde B vwo Resultaten vragenlijstonderzoek docenten 2015-2016Download
Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo
Resultaten docentvragenlijst en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/17Download
Evaluatie pilot Technologie en toepassing vmbo-tl en vmbo-gl
Resultaten vragenlijsten en schoolbezoeken leerjaar 3 - 2016/2017Download
Monitoring invoering nieuw examenprogramma aardrijkskunde vmbo
Samenvattend eindrapport Download
Monitoring invoering nieuw examenprogramma geschiedenis havo/vwo
Samenvattend eindrapport (2016)Download
Hoe denken docenten havo/vwo over het geschiedenisexamen 2015? (2016)Download
Hoe denken examenleerlingen havo/vwo over het vak geschiedenis? (2016)Download
In voorbereiding op een nieuw centraal examen geschiedenis (2016)Download
Hoe denken leerlingen in de tweede fase over het vak geschiedenis? (2014)Download
Enquête nieuw centraal examen geschiedenis in de tweede fase (2014)Download
Enquête nieuwe examenprogramma voor het vak geschiedenis (2009)Download