<< Terug naar het overzicht.
18-12-2018
Formatief evalueren: het belang van de dialoog over leerdoelen en succescriteria
Auteurs: G. van Silfhout, B. Trimbos, S. Hasselerharm
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
Formatief evalueren is een didactische aanpak waarbij de leraar met de leerlingen leerdoelen en succescriteria verhelderen, achterhalen waar de leerlingen staan ten opzichte van deze doelen en nagaan hoe zij een gewenste situatie bereiken. Door middel van literatuuronderzoek en de analyse van een drietal praktijkvoorbeelden in het voortgezet onderwijs wordt uiteengezet hoe formatief evalueren effectief in de klas kan worden vormgegeven. Daarbij ligt de focus vooral op de eerste fase, het verhelderen van leerdoelen en succescriteria.