<< Terug naar het overzicht.
18-12-2018
Meertaligheid in het primair en voortgezet onderwijs
Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
Auteur: J. Smit en N. Nederlof
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
Deze notitie gaat in op meertaligheid: wat is het, en hoe speelt het een rol in zowel de
samenleving als in het onderwijs? Wat is het overheidsbeleid rond meertaligheid: hoe is meertaligheid uitgewerkt in de huidige leerplankaders en welke plek heeft meertaligheid in de Nederlandse wet? Ook de rol van meertaligheid in de Nederlandse onderwijspraktijk en de natuur van de meertalige leerling komen aan bod. Tot slot worden vanuit wetenschappelijke inzichten argumenten aangedragen om meertaligheid in het curriculum op te nemen.