<< Terug naar het overzicht.
18-12-2018
Het leesonderwijs in primair en voortgezet onderwijs
Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
Auteur: M. Hoogeveen
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
Korte beschrijving van het leesonderwijs in po en vo, met onder andere aandacht voor het wettelijk kader, stand van zaken in de onderwijspraktijk en aanbevelingen voor een curriculum begrijpend lezen.