<< Terug naar het overzicht.
24-05-2018
Monitoring invoering vernieuwde wiskunde A havo
Eindmeting docenten en leerlingen 2016-17
Auteurs: A. Koopmans, E. Folmer, M. Heijnen
Uitgave: Enschede, SLO, 2018.
De invoering van de nieuwe wiskunde-examenprogramma's voor havo en vwo en de daarbij behorende syllabi zijn belangrijke dragers van de beoogde vernieuwing in het wiskundeonderwijs. Om het invoeringsproces te kunnen bijstellen en verbeteren heeft SLO evaluatie-onderzoek uitgevoerd onder docenten en leerlingen die in 2015-2016 zijn gestart met het nieuwe programma. Voor de vakken wiskunde A en B voor havo zijn twee metingen uitgevoerd: de eerste in schooljaar 2015-2016  leerjaar 4 (onder docenten) en een eindmeting in schooljaar 2016-2017 in leerjaar 5 (onder zowel docenten als leerlingen). Dit rapport beschrijft de resultaten van die eindmeting voor wiskunde A.