<< Terug naar het overzicht.
16-04-2018
Monitoring en evaluatie invoering bètavernieuwing
Eindmeting docenten en leerlingen 2016-2017
Auteurs: W. Ottevanger, E. Folmer, M. Heijnen
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
In de periode 2002 – 2010 hebben vakvernieuwingscommissies voor biologie, scheikunde en natuurkunde nieuwe conceptexamenprogramma's ontwikkeld en beproefd in examenpilots. Na een meerjarige evaluatie van de pilots zijn de nieuwe examenprogramma's voor biologie, natuurkunde, en scheikunde in schooljaar 2013-2014 ingevoerd in klas 4 van havo en vwo. Om inzicht te krijgen in de mate waarin de onderwijspraktijk verandert als gevolg van de invoering van de vernieuwde examenprogramma’s, en of deze verandering conform de beoogde vernieuwing is, zijn drie metingen uitgevoerd. Dit rapport betreft de eindmeting, gedaan in het schooljaar 2016/2017 in klas 5havo en 5 vwo. Het beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de eindmeting en vergelijkt deze waar mogelijk met de resultaten van de nul- en de tussenmeting.