<< Terug naar het overzicht.
16-04-2018
Proeftuin linked data rekenen po
Auteurs: A. Strijker, H. de Vries, M. Heijnen en L. Mohaupt,
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
Dit onderzoeksrapport gaat in op de vraag hoe leraren met de Proeftuin linked data rekenen po werden ondersteund bij het aanbieden van maatwerk aan hun leerlingen. Anders gezegd: hoe kan ICT ingezet worden om gepersonaliseerd leren mogelijk te maken? Er is onderzocht hoe leraren ondersteund kunnen worden in het maken van bewuste keuzes in het curriculum, dit wil zeggen bij het uitstippelen van geschikte leerroutes voor leerlingen en bij de keuze van daarbij
passende leermiddelen. De beschikbaarheid van leermiddelen speelt daarbij een belangrijke rol. In een proeftuin linked data zijn doelen gekoppeld aan leermiddelen van verschillende uitgevers. Leraren kunnen zodoende gerichte keuzes maken op basis van de inhouden, doelen, leermiddelen en behaalde resultaten van leerlingen.