<< Terug naar het overzicht.
16-04-2018
Mens & maatschappij
Vakspecifieke trendanalyse 2017
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
Dit rapport beschrijft en analyseert de huidige (2016) stand van zaken en belangrijkste ontwikkelingen en trends van het curriculum van de mens en maatschappijvakken in po en vo.  Daarnaast wordt ook een aantal curriculaire uitdagingen voor de toekomst voor het domein als geheel en voor de afzonderlijke vakken gegeven.