<< Terug naar het overzicht.
23-02-2018
Evaluatie vernieuwde beroepsgerichte programma's vmbo
Auteurs: M. Heijnen, M. Haandrikman, E. Folmer, L. Pennewaard
Uitgave: Enschede: SLO, 2018
In de periode 2011-2015 hebben sectorcommissies voor Economie, Groen, Intersectoraal, Techniek en Zorg en Welzijn nieuwe beroepsgerichte examenprogramma's ontwikkeld voor het vmbo. Na een pilot zijn deze examenprogramma's eerst in de bovenbouw van het vmbo en vanaf schooljaar 2017-2018 werken alle vmbo-scholen met het nieuwe examenprogramma. De drie belangrijkste pijlers van de vernieuwing betreffen: vernieuwing van het beroepsgerichte curriculum, versterking van loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) in alle leerwegen van het vmbo, en het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo. De invoering wordt op verzoek van het ministerie van OCW door SLO gemonitord en geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van een tussentijdse evaluatie. Deze worden besproken met betrokkenen bij de invoering om te zien waar bijstelling of eventuele andere interventies nodig zijn.