Recente publicaties

Hieronder vindt u de SLO-publicaties die onlangs zijn verschenen. Deze rubriek gaat tot maximaal een jaar terug. Zoekt u een oudere publicatie of zoekt u liever op auteur, titel of trefwoord, dan verwijzen we u graag door naar onze uitgebreide productencatalogus.

Heeft u inhoudelijke vragen over SLO-publicaties of kunt u een publicatie niet vinden in onze productencatalogus? Dit soort vragen kunt u sturen naar info@slo.nl.
12 februari 2019
Lesactiviteiten meertaligheid
Primair onderwijs
Redactie: I. Jansen en J. Smit
Uitgave: Enschede: SLO, 2019.
8 januari 2019
Woordenschatontwikkeling in het basisonderwijs opnieuw onderzocht
Een inventarisatie van empirisch onderzoek van 2004 tot 2017
Auteurs: M. Hoogeveen, H. Bonset
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
8 januari 2019
Leermiddelenmonitor 17/18
Leermiddelen in het po en vo: gebruik, digitalisering, beschikbaarheid en beleid
Auteurs: E. Woldhuis, M. Rodenboog, M. Heijnen, P. Fisser
Uitgave: Enschede SLO, 2018.
18 december 2018
Aansluiting in perspectief
Onderzoek naar aansluitingsproblemen bij wiskunde in het vmbo
Auteur: V. Schmidt
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
18 december 2018
Engelse spelling in het tweetalig primair onderwijs
Handreiking bij de leerlijn tpo
Auteurs: G. van der Linde-Meijerink en A. van Berkel
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
18 december 2018
Begrijpend lezen, wat is dat?
De componenten die een rol spelen bij begrijpend lezen
Auteur: A. van Gelderen
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
18 december 2018
Formatieve evaluatie
Werken aan groei
Auteur: A. van der Kaap
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
18 december 2018
Meertaligheid in het primair en voortgezet onderwijs
Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
Auteur: J. Smit en N. Nederlof
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
18 december 2018
Formatief evalueren: het belang van de dialoog over leerdoelen en succescriteria
Auteurs: G. van Silfhout, B. Trimbos, S. Hasselerharm
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.
18 december 2018
Het schrijfonderwijs in primair en voortgezet onderwijs
Een stand van zaken en curriculaire aanbevelingen
Auteur: M. Hoogeveen
Uitgave: Enschede: SLO, 2018.