<< Terug naar het overzicht.
19-06-2018
SLO partner van OnderwijsTopTalentPrijs
Ook in 2018 is SLO weer partner van de OnderwijsTopTalentPrijs. Het INOP organiseert de OnderwijsTopTalentPrijs (OTTP) al 15 jaar en reikt de prijs jaarlijks uit aan talentvolle afstudeerders aan pabo's en eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen. Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juli, materialen insturen tot uiterlijk 15 september.
SLO wil als partner van de OTTP aandacht vragen voor curriculumbewustzijn bij leraren in opleiding. Zij doet dit samen met verschillende partners uit het onderwijsveld. De prijs wordt in Leiden uitgereikt in oktober.