<< Terug naar het overzicht.
18-10-2018
De derde consultatiefase is geopend ! Geef uw feedback voor 14 november
Van 3 t/m 5 oktober 2018 kwamen de leraren en schoolleiders van alle ontwikkelteams bij elkaar voor de derde ontwikkelsessie. De teams hebben verder gewerkt aan de grote opdrachten, die de essentie van het leergebied beschrijven. Tot 14 november kunt u uw feedback geven op de opbrengsten: de grote opdrachten van alle leergebieden.

Grote opdrachten

In de voorgaande (tweede) ontwikkelsessie is een eerste stap gemaakt in het formuleren van grote opdrachten. Deze zijn afgelopen zomer ter consultatie voorgelegd. In de derde ontwikkelsessie hebben de teams verder gewerkt aan de grote opdrachten door de feedback te verwerken en gezamenlijk met de andere teams te zorgen voor samenhang en eenduidigheid. Hiermee zijn de grote opdrachten aangescherpt en in samenhang aangepast.

Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De teams hebben hun grote opdrachten gebaseerd op hun visie op het leergebied, die de ontwikkelteams eerder hebben opgesteld. Die kunt u hier terugvinden. Op basis van de grote opdrachten benoemen de ontwikkelteams in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden (bouwstenen).


Bekijk de video voor een kijkje achter de schermen bij de derde ontwikkelsessie.