<< Terug naar het overzicht.
03-12-2018
Maak kennis met nieuwe lesactiviteiten meertaligheid
Wil je meer doen met meertaligheid in de klas? Samen met docenten ontwikkelde SLO zestien lesactiviteiten waarin op een duidelijke en concrete manier te zien is hoe je als docent meertaligheid in kan zetten in de lespraktijk. Een eerste lesactiviteit is nu verschenen: 'Mijn taal, mijn verhaal'

Het belang van aandacht voor meertaligheid in de klas wordt steeds meer gezien, maar de vraag hoe je dat doet, leeft ook. SLO hoopt met de voorbeelduitwerkingen docenten te inspireren om zelf aan de slag te gaan met meertaligheid om zo de taalvaardigheid van alle leerlingen te vergroten. De lesideeën zijn gebaseerd op recente ontwikkelingen in onderzoek naar meertaligheid. In januari verschijnen de overige vijftien lesactiviteiten.

Ga vast aan de slag met lesactiviteit Mijn taal, mijn verhaal