<< Terug naar het overzicht.
11-09-2018
Nieuw examenprogramma bedrijfseconomie van start
Dit schooljaar start op 4 vwo en 4 havo het nieuwe examenprogramma bedrijfseconomie, (ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid). Het nieuwe vak bedrijfseconomie komt in de plaats van management en organisatie.

Nieuwe naam, nieuw programma

Het nieuwe examenprogramma heeft als roepnaam bedrijfseconomie, maar in het programma is veel aandacht voor de financiële situatie van het individu, de keuze tussen loondienst en ondernemerschap en hoe je als individu tot een onderneming kunt komen. Het nieuwe examenprogramma is ontwikkeld door een zogenaamde vakvernieuwingscommissie onder leiding van professor dr. Arnoud Boot en had dan ook als naam 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid'. Het examenprogramma start vanuit de positie van de leerling, de persoonlijke financiële zelfredzaamheid. Dit concept is ook bruikbaar om ondernemingsgedrag te doorgronden. In tegenstelling tot het oude programma management en organisatie komt nu de betekenis van financiële life events in de privésfeer aan de orde. Hierbij valt te denken aan trouwen, samenwonen, scheiden en erven.


Evolutie examenprogramma

Het examenprogramma is voor docenten een vernieuwing, maar geen revolutionaire vernieuwing. Bestaande onderdelen uit het oude programma management en organisatie komen opnieuw aan de orde, maar in het nieuwe programma is de samenhang groter, is het verband met de privésituatie meer helder en zijn bepaalde onderdelen in een nieuw jasje gestoken en zijn andere onderdelen ingeperkt. Bij het onderdeel marketing staat bijvoorbeeld nu het onderdeel klantwaardepropositie centraal en voor de havo is het aantal manieren waarop de winst kan worden berekend beperkt tot dat wat onder de streep overblijft. Docenten hebben voorafgaand aan het nieuwe programma nascholing kunnen volgen in de vorm van een viertal themabijeenkomsten. Het nieuwe programma sluit aan bij de veranderingen in de samenleving. Voor zowel docent als leerling is dat motiverend. De vernieuwing is mede tot stand gekomen op grond van wensen van de betrokken vakvereniging.