2011
2011
Naam Datum Omvang Eigenaar
Differentiatie 3 havo/vwo Differentiatie 3 havo/vwo 23-03-2011, 13:24 104 MB / 37 files Mändy Kok
Geen-kwestie-van-knippen-en-plakken.pdf (G)een kwestie van knippen en plakken? 10-06-2011, 13:35 2 MB Herma Bosveld
beter-Lezen.pdf Beter lezen 17-05-2011, 13:02 2 MB Herma Bosveld
2_205517_20438_20Bouwstenen_20Uitstroomprofiel_20Dagbesteding__web.pdf Bouwstenen voor het vso 23-12-2011, 11:24 1 MB Mändy Kok
2.5517.437_20Bouwstenen_20Uitstroomprofiel_20Vervolgonderwijs__web.pdf Bouwstenen voor het vso 23-12-2011, 11:23 1 MB Mändy Kok
2.5517.436_20Bouwstenen_20Uitstroomprofiel_20Arbeidsmarkt__web.pdf Bouwstenen voor het vso 23-12-2011, 11:22 1 MB Mändy Kok
concretisering-referentieniveau-2f-rekenen.pdf Concretisering referentieniveau 2F rekenen 10-03-2011, 16:19 8 MB Christel Broekmaat
concretisering-referentieniveau-3s-rekenen.pdf Concretisering referentieniveau 3S rekenen 24-02-2011, 16:55 2 MB Christel Broekmaat
concretisering-referentieniveaus-2s-rekenen.pdf Concretisering referentieniveaus 2S rekenen 10-03-2011, 16:21 5 MB Christel Broekmaat
concretisering-referentieniveaus-gesprekken-en-spreken-in-het-vo.pdf Concretisering referentieniveaus gesprekken e... 12-04-2011, 15:02 2 MB Herma Bosveld
concretisering-referentieniveaus-rekenen-1F-1S-bao.pdf Concretisering referentieniveaus rekenen 1F/1S 08-11-2011, 15:36 17 MB Herma Bosveld
examenpilot-experimentele-biologie.pdf Curriculumevaluatie biologie 05-04-2011, 14:10 2 MB Herma Bosveld
examenpilot-nieuwe-natuurkunde.pdf Curriculumevaluatie natuurkunde 05-04-2011, 14:11 3 MB Herma Bosveld
examenpilot-nieuwe-scheikunde.pdf Curriculumevaluatie nieuwe scheikunde 05-04-2011, 14:09 3 MB Herma Bosveld
ontwikkeling-en-invoering-NLT-2007-2010.pdf Curriculumevaluatie NLT 05-04-2011, 14:10 3 MB Herma Bosveld
curriculumevaluatie-b_c3_a8taonderwijs-tweede_20fase.pdf Curriculumevaluatie samenvattend eindrapport 05-04-2011, 14:08 2 MB Herma Bosveld
de-beroepsgerichte-vakdocent-als-loopbaanbegeleider.pdf De beroepsgerichte vakdocent als loopbaanbege... 31-01-2011, 15:43 1 MB Freddy Westerhof
toekomst-telt.pdf De toekomst telt 02-11-2011, 11:36 6 MB Herma Bosveld
doorlopende-leerlijnen-taalvaardigheid-klassieke-talen.pdf Doorlopende leerlijnen taalvaardigheid klassi... 29-04-2011, 14:18 2 MB Herma Bosveld
engels-in-het-basisonderwijs.pdf Engels in het basisonderwijs 06-07-2011, 12:07 3 MB Herma Bosveld
engels-in-het-basisonderwijs-vakdossier.pdf Engels in het basisonderwijs - vakdossier 06-09-2011, 12:25 2 MB Freddy Westerhof
Evaluatie-examenprogramma-economie-voor-vwo.pdf Evaluatie examenprogramma economie voor vwo 25-03-2011, 10:00 3 MB Administrator
genres-in-schoolvakken.pdf Genres in schoolvakken 13-01-2012, 14:12 2 MB Herma Bosveld
handreiking-maatschappijwetenschappen-havovwo.pdf Handreiking schoolexamen maatschappijwetensch... 19-05-2011, 14:16 1 MB Herma Bosveld
handreiking__schoolexamen-wiskunde-A-havovwo.pdf Handreiking schoolexamen wiskunde A havo/vwo 20-06-2011, 14:21 2 MB Herma Bosveld
handreiking-schoolexamen-wiskunde-B-havovwo.pdf Handreiking schoolexamen wiskunde B havo/vwo 16-06-2011, 14:34 1 MB Herma Bosveld
handreiking-schoolexamen-wiskunde-C-vwo.pdf Handreiking schoolexamen wiskunde C vwo 22-06-2011, 13:33 1 MB Herma Bosveld
human-movement-and-sports-in-2028.pdf Human movement and sports in 2028 08-11-2011, 14:46 1 MB Herma Bosveld
kwaliteitskader-UNESCO-schoolprofiel.pdf Kwaliteitskader UNESCO-schoolprofiel 23-11-2011, 14:07 2 MB Herma Bosveld
langer-gemeenschappelijk-onderwijs.pdf Langer gemeenschappelijk onderwijs 24-05-2011, 11:25 853 KB Herma Bosveld
llk-bewegen-sport-hv.pdf Leerlijnen landelijke kaders Bewegen & sport ... 22-03-2011, 11:26 277 KB Christel Broekmaat
llk__bewegen-sport-vmbo.pdf Leerlijnen landelijke kaders Bewegen & sport vmbo 22-03-2011, 11:28 297 KB Christel Broekmaat
llk__kunst-cultuur-hv.pdf Leerlijnen landelijke kaders Kunst & cultuur ... 22-03-2011, 11:29 274 KB Christel Broekmaat
llk-kunst-cultuur-vmbo.pdf Leerlijnen landelijke kaders Kunst & cultuur vmbo 22-03-2011, 11:31 246 KB Christel Broekmaat
llk-nederlands-hv.pdf Leerlijnen landelijke kaders Nederlands havo/vwo 22-03-2011, 11:36 305 KB Christel Broekmaat
llk-nederlands-vmbo.pdf Leerlijnen landelijke kaders Nederlands vmbo 22-03-2011, 11:37 238 KB Christel Broekmaat
_3beermiddelenmonitor-10-11.pdf Leermiddelenmonitor 10/11 08-04-2011, 13:46 2 MB Christel Broekmaat
leerstoflijnen-begrippenlijst-taalverzorging.pdf Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorgi... 24-08-2011, 11:48 2 MB Freddy Westerhof
lezen-onder-de-loep.pdf Lezen onder de loep 17-03-2011, 14:55 2 MB Herma Bosveld
lob-als-vak.pdf LOB als vak 23-06-2011, 14:13 1 MB Herma Bosveld
logboek-keuzebegeleiding-tl-havo.pdf Logboek Keuzebegeleiding tl-havo 15-04-2011, 14:34 2 MB Herma Bosveld
methoden-materialen-en-screeningsinstrumenten.pdf Methoden, materialen en screeningsinstrumenten 09-06-2011, 11:55 3 MB Herma Bosveld
module-algebraische-vaardigheden-havo-leerlingen.pdf Module algebraïsche vaardigheden voor havo l... 02-02-2011, 11:18 3 MB Freddy Westerhof
mondelinge-taalvaardigheid-in-het-basisonderwijs.pdf Mondelinge taalvaardigheid in het basisonderwijs 20-07-2011, 15:53 521 KB Herma Bosveld
naar-een-programma-voor-vakgeintegreerde-praktijknabije-LOB.pdf Naar een programma voor vakgeïntegreerde, pr... 01-04-2011, 15:15 2 MB Herma Bosveld
natuurwetenschappelijke-vaardigheden-onderbouw-havo.pdf Natuurwetenschappelijke vaardigheden onderbou... 23-02-2011, 14:50 2 MB Herma Bosveld
passende-kwalificaties-procesverslag.pdf passende kwalificaties 19-01-2012, 14:12 1019 KB Herma Bosveld
preadvies-verkenningscie-kunstvakken.pdf Preadvies Verkenningscommissie kunstvakken 25-08-2011, 15:14 1 MB Freddy Westerhof
propedeutische-schrijftaken.pdf Propedeutische schrijftaken 03-02-2011, 14:03 2 MB Freddy Westerhof
quality-framework-for-UNESCO-schools.pdf Quality framework for UNESCO schools 10-01-2012, 14:24 2 MB Herma Bosveld
rekenen-op-niveau-komen-en-blijven.pdf Rekenen: op niveau komen en blijven 01-06-2011, 15:42 4 MB Herma Bosveld
rekentoetswijzer-2F-voortgezet-onderwijs.pdf Rekentoetswijzer 2F voortgezet onderwijs 19-01-2012, 14:42 1 MB Herma Bosveld
rekentoetswijzer-3F-voortgezet-onderwijs.pdf Rekentoetswijzer 3F voortgezet onderwijs 19-01-2012, 14:42 1 MB Herma Bosveld
Scenarios-voor-de-aansluiting-tussen-vmbo-tl-en-havo.pdf Scenario's voor de aansluiting tussen vmbo-tl... 18-03-2011, 14:07 2 MB Daniëlle Frek
schoolexamens-vmbo-grip-krijgen-op-kwaliteit.pdf Schoolexamens vmbo 12-05-2011, 14:24 2 MB Herma Bosveld
schoolexamens-vmbo-borging.pdf Schoolexamens vmbo 07-03-2011, 15:31 2 MB Herma Bosveld
schoolexamens-vmbo-portretten-van-zes-schoolexamens.pdf Schoolexamens vmbo portretten 14-04-2011, 10:39 2 MB Herma Bosveld
servicedocument-2F-3F-voortgezet-onderwijs.pdf Servicedocument 2F-3F voortgezet onderwijs 19-01-2012, 14:44 4 MB Herma Bosveld
2.6061.445_20STAP_20SLO_20Tool_20Arrangementen_20Plannen__web.pdf STAP: SLO Tool Arrangementen Plannen 11-11-2011, 11:34 2 MB Mändy Kok
taalontwikkelend-werken-in-een-doorgaande-lijn.pdf Taalontwikkelend werken in een doorgaande lijn 06-10-2011, 12:25 8 MB Freddy Westerhof
toetsen-en-beoordelen-met-het-ERK.pdf Toetsen en beoordelen met het ERK 19-01-2012, 15:06 2 MB Herma Bosveld
tot-nut-van-het-algemeen.pdf Tot nut van ’t algemeen 19-04-2011, 11:32 2 MB Herma Bosveld
vademecum-algemene-vaardigheden.pdf Vademecum algemene vaardigheden 10-03-2011, 15:30 2 MB Herma Bosveld
vakdossier-aardrijkskunde.pdf Vakdossier aardrijkskunde 30-06-2011, 14:32 3 MB Herma Bosveld
vakken-in-samenhang.pdf Vakken in samenhang 08-06-2011, 14:11 4 MB Herma Bosveld
van-leergebieden-naar-vakken.pdf Van leergebieden naar vakken? 15-12-2011, 16:11 2 MB Herma Bosveld
2.5517.434_20Voorstel_20Kerndoelen_20vso__web.pdf Voorstel kerndoelen vso 23-12-2011, 11:19 1 MB Mändy Kok
watereducatie-curriculumvoorstel.pdf Watereducatie curriculumvoorstel 19-05-2011, 13:38 3 MB Herma Bosveld
watereducatie-leermiddelenanalyse.pdf Watereducatie leermiddelenanalyse 12-04-2011, 13:34 3 MB Herma Bosveld
zoeken-en-arrangeren-met-leerlijnen.pdf Zoeken en arrangeren met leerlijnen 27-01-2011, 10:57 885 KB Freddy Westerhof
zorg-voor_20aansluiting.pdf Zorg voor aansluiting 09-03-2011, 15:15 2 MB Herma Bosveld
\