<< Terug naar het overzicht.
01-11-2018
Psychologie op school
Op deze mini-conferentie willen we inventariseren wat er in het land zoal op het gebied van psychologie in het schoolcurriculum gebeurt. Ook willen we de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken om hier een kwaliteitsslag in te slaan.

Een beredeneerde leerlijn voor inhouden op dit brede gebied zou een impuls kunnen geven aan ontwikkelingen die nu al op scholen gaande zijn. Zo'n leerlijn zou ook dienstbaar kunnen zijn aan verwante ontwikkelingen in het schoolcurriculum, zoals bijvoorbeeld bij het mentoraat, bij levensbeschouwing en filosofie, bij wetenschapsoriëntatie, in het kader van de gezonde school, enzovoorts.

Voor wie?

Voor leraren, IB-ers, schoolmaatschappelijk werkers, schoolleiders, bestuurders die interesse hebben in psychologie als keuzevak op school. Voor vakpsychologen die graag meedenken over hun vak als leergebied voor leerlingen van 10 tot 18 jaar.


Wanneer

Donderdag 1 november 2018, 15:00 - 18:00


Waar

SLO Utrecht, Aïdadreef 4, Utrecht