<< Terug naar het overzicht.
20-11-2018
Monitor CKV in perspectief!
Afgelopen zomer hebben veel docenten CKV meegedaan aan het onderzoek naar het nieuwe examenprogramma CKV havo/vwo! Op dit moment wordt de respons geanalyseerd en vindt er, met het oog op vervolgonderzoek, nog schoolbezoeken plaats. Tijdens deze bijeenkomst willen we de opbrengsten en mogelijke follow-up van dit monitoronderzoek met u delen.

Tijdens deze bijeenkomst is er ook ruimte voor 'voorbeelden en good practices van CKV-onderzoek' en voor uitwisseling en feedback op de eigen ervaringen met (en praktische uitwerkingen van) dit nieuwe examenprogramma.

Tijd: 13:00-17:00
Locatie: SLO Utrecht