<< Terug naar het overzicht.
07-11-2018
Bijeenkomst professionele leergemeenschappen vso
Hoe pak je onderwerpen als burgerschap, leergebiedoverstijgende doelen en 21e eeuwse vaardigheden aan en hoe geef je ze vorm op een vso-school? SLO organiseert op 7 november 2018 een bijeenkomst voor vso-scholen waarin interactieve uitwisseling van ervaringen centraal staat. Op het programma staan ook twee interessante presentaties en vooruitblik naar 2019.

Het programma:

  • Elke Mulder van de Inspecteur de Vriesschool over de totstandkoming van de 'Standaarden voor sociaal gedrag' in het Haagse ZML en welke vervolgstappen worden genomen om deze in te voeren op de scholen (inclusief een systeem van volgen en beoordelen).
  • Het Viertaal College neemt ons mee in de ontwikkelingen op de school en laat zien hoe de school werk maakt van het thema 'zelfregulering'.
  • Een vraaggesprek om de schooleigen ontwikkelvragen onder de deelnemers te inventariseren. Welke vragen zijn er over burgerschap, leergebiedoverstijgende doelen en 21e eeuwse vaardigheden, welke ontwikkeling willen scholen in gang zetten.
Wanneer: 7 november 2018
Waar: Vredenburg Zalencentrum, Utrecht
Aanmelden:  Mail naar Lucy Besseler: l.besseler@slo.nl

Deze bijeenkomst maakt deel uit van het project Professionele leergemeenschappen in het vso (Kwaliteit vso in praktijk). Meer informatie >>

NB. Deze uitnodiging is ook aan VSO scholen die eerder nog niet deelnamen in dit project.