Agenda
22 januari 2019
Bezoek ons tijdens de NOT 2019!
De NOT 2019: vijf dagen inspiratie, de nieuwste trends en ontwikkelingen op onderwijsgebied. Daar ontbreekt vanzelfsprekend ook SLO niet. In hal 3, standnr. A028 gaan we graag met je in gesprek over curriculumontwikkeling in de school.
23 januari 2019
Formatief evalueren in de lerarenopleiding
Op 23 januari 2019 organiseert SLO samen met het Platform Leren van Toetsen een studiemiddag over formatief evalueren voor lerarenopleiders. Belangrijk onderdeel van de middag is delen van kennis, ervaringen en voorbeelden uit de praktijk.
28 maart 2019
Landelijk netwerkdag voor taalcoördinatoren
De Landelijke netwerkdag voor taalcoördinatoren komt er weer aan. Lezingen en workshops rondom actuele inzichten uit het taalonderwijs, vanuit wetenschap, beleid en praktijk vullen de dag.