<< Terug naar het overzicht.
13-03-2018
Workshop Toekomstgericht cultuuronderwijs: de 21e eeuwse vaardigheden
Tijdens de Dag van de Cultuureducatie verzorgen SLO'ers Stéfanie van Tuinen en Marjo Berendsen de workshop Toekomstgericht cultuuronderwijs: de 21e eeuwse vaardigheden.

In deze workshop gaat u concreet aan de slag met toekomstgericht cultuuronderwijs. Hoe integreren bijvoorbeeld de vakleerlijnen met de leerlijnen voor 21e eeuwse vaardigheden en vice versa? U maakt een ontwerp van een toekomstgerichte kunst- & cultuurles en krijgt hiervoor gaandeweg handreikingen aangeboden. Al werkende wordt u ook nog geïnformeerd over de stand van zaken rondom Curriculum.nu. Na afloop van de workshop hebt u voldoende in handen om toekomstgericht onderwijs vorm te geven in je eigen werkpraktijk.

Stéfanie van Tuinen is leerplanontwikkelaar kunst, cultuur, 21e eeuwse vaardigheden en professionalisering curriculumontwikkeling. Ook is ze beeldend kunstenaar en dichter. Marjo Berendsen is leerplanontwikkelaar po en so kunst, cultuur, formatieve evaluatie en professionalisering curriculumontwikkeling. Ook geeft ze inhoudelijk advies aan het ontwikkelteam kunst en cultuur van Curriculum.nu en begeleidt ze verschillende ontwikkelscholen.

Dag van de Cultuureducatie
De jaarlijkse Dag van de Cultuureducatie is voor ervaren professionals in kunst en cultuur die werken in of voor het primair onderwijs. Het thema is vakintegratie, net als afgelopen jaar. Dit jaar willen we dat thema verder verdiepen en verrijken. De samenhang van kunstvakken en andere vakken wordt op verschillende manieren en van allerlei kanten belicht.

Bent u geïnteresseerd in de workshop van Stéfanie en Marjo: kies dan voor workshop 8 (14.10-15.50 uur).