<< Terug naar het overzicht.
25-01-2017
NOT: Talent stimuleren in gesprek met de leerling
Workshops
Locatie: Theater Groen, Croesefoyer boven hal 7/8
13.30 – 14.15 uur
Desirée Houkema / Nora Steenbergen
Talenten kunnen zichtbaar worden als ze gestimuleerd worden. Dit kan via rijke leerzame activiteiten die aansluiten bij de competenties van leerlingen. In dit proces is een belangrijke rol weggelegd voor de leraar (coach) die de leerling ondersteunt zicht te krijgen op zijn talenten. Vooral door in gesprek te gaan met de leerling krijgt de leerling meer zicht op zijn kwaliteiten, uitdagingen, behoeften, interesses en talenten. Leerlingen leren hierdoor steeds beter welke ontwikkelpunten ze willen aanpakken en welke doelen ze zichzelf willen stellen. Maar hoe pak je dit aan? En welke mate van begeleiding vraagt dit? Tijdens deze sessie komen deze vragen aan bod. Tevens worden hulpmiddelen uitgereikt die in dit proces kunnen ondersteunen en als inspiratie kunnen dienen. Deze hulpmiddelen die direct te gebruiken zijn in de eigen praktijk, zijn ook te downloaden via het interactieve platform van het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling www.talentstimuleren.nl.