<< Terug naar het overzicht.
24-01-2017
NOT: Werken met inhouden en doelen Jonge kind
Locatie: Theater Groen, Croesefoyer boven hal 7/8
13.30 – 14.15 uur

Gäby van der Linde / Martin Klein Tank
In de voor- en vroegschoolse situatie moeten kinderen kunnen spelen, maar als professional wil je ze ook gericht uitdagen tot leren. Hoe zorg je voor een educatief aanbod waarbij er aandacht is voor talenten, opbrengsten en prestaties van alle kinderen? En hoe zorg je er voor dat spelen en leren op een goede manier samenkomen? 

Het is van belang dat je kennis hebt van de inhouden en doelen van het jonge kind, en dat je zicht hebt op de ontwikkeling van ieder kind ten aanzien van die doelen. Het betekent ook dat er bewust aandacht moet zijn voor het ophalen van die gegevens. Maar hoe kun je deze gegevens omzetten naar onderwijsbehoeften en vertalen naar concrete en werkbare doelen? Daarvoor is een omslag in het denken en handelen nodig: van activiteitengericht werken met jonge kinderen naar doelbewust handelen van de professional.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op de centrale vraag: Hoe zorg je in de voor- en vroegschoolse educatie voor een beredeneerd aanbod? We bespreken op een interactieve manier aan de hand van praktische voorbeelden en tips uit de praktijk hoe je vanuit de inhouden en doelen Jonge kind kunt komen tot een beredeneerd aanbod.