<< Terug naar het overzicht.
24-01-2017
NOT: Inspiratie voor passend onderwijs
Onderwijsacademie
Locatie: hal 8 Management, Advies en Organisatie
15.30 – 16.15 uur
Desirée Houkema / Annette van der Laan
Passend onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen. Recht doen aan verschillen tussen leerlingen is een hele uitdaging, vooral als het gaat om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Dit kunnen zowel leerlingen met kenmerken van een leer- en/of gedragsprobleem zijn als leerlingen met begaafdheidskenmerken, of een combinatie hiervan ('dubbel bijzondere' leerlingen). De complexiteit van de uitdagingen, de intensiteit van begeleiding en de vereiste expertise om aanbod en begeleiding af te stemmen, neemt toe naarmate leerlingen op bepaalde gebieden meer ondersteuning nodig hebben. Wat kunnen we leren van ervaringen in het speciaal onderwijs en van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen? Hoe kan dit als inspiratiebron dienen om voor ieder kind passende perspectieven en ruimte voor optimale talentontwikkeling te bieden, zodat ieder kind tot recht kan komen? Deze vragen komen tijdens deze sessie aan bod.