<< Terug naar het overzicht.
24-01-2017
NOT: Eerste Hulp Bij Curriculumontwikkeling
Locatie: Theater Oranje, Marijkezaal tussen hal 8 en 9
15.30 – 16.15 uur
Nienke Nieveen
Binnen scholen groeit het bewustzijn wat het betekent om het onderwijsprogramma zodanig vorm te geven dat het past bij de ambities en mogelijkheden van de school: er is meer nodig dan pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden. Zelf onderwijs (her)ontwerpen vraagt om specifieke deskundigheid. Het vraagt ook de nodige ontwerpkennis en zicht op manieren om tot afstemming te komen tussen de keuzes die de school maakt, de keuzes die de leraren in de klas maken, wat er in de omgeving van de school gebeurt en landelijke leerplankaders. Tijdens deze workshop bekijken we hoe ontwikkelingen op klas-, school- en landelijk niveau op elkaar ingrijpen. Na afloop heeft u zicht op een breed palet aan materialen en instrumenten voor curriculumontwikkeling binnen uw school.