<< Terug naar het overzicht.
24-01-2017
NOT: Doorlopende leerlijnen
Onderwijsacademie
Locatie: hal 8 Management, Advies en Organisatie
13.30 – 14.15 uur
Kees Hoogland / Frederik Oorschot
De voortschrijdende digitalisering stelt leraren steeds beter in staat om maatwerk te leveren aan leerlingen. Daarbij worden de methodes steeds meer losgelaten en kan de leraar allerlei relevante bronnen en programma's zoeken gebruiken in de les. Ook kunnen de leerprestaties van de leerlingen steeds beter gevolgd worden. 
Dat hele proces van lesmateriaal vinden, selecteren, arrangeren, uitvoeren, en resultaten van leerlingen bijhouden kan echter niet zonder een stabiele, solide, onderbouwde en gevalideerde "backbone" van samenhangende leerdoelen, waaraan de lesmaterialen en de resultaten gemetadateerd worden. De huidige kerndoelen, referentiekaders en examenprogramma's worden gekenmerkt door de tijdgeest van de jaren waarin ze ontwikkeld zijn en zijn daardoor niet zomaar heel systematisch vergelijkbaar. SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling de afgelopen jaren met scholen en leraren gewerkt aan het systematisch in beeld brengen van zo'n backbone van doorlopende leerlijnen (Leerplan in Beeld). We tonen u de inhoud en de diverse gebruiksmogelijkheden van deze backbone.