<< Terug naar het overzicht.
05-04-2017
Masterclass Maatwerk #1: Formatief Evalueren
Wilt u (meer) werk maken van formatief evalueren? Maar hoe vult u als school een schoolbrede formatieve aanpak concreet in? Welke activiteiten zijn daarvoor nodig op het niveau van school- en teamleiding, en op vaksectie-, docent- en curriculumniveau? En hoe neemt u leerlingen en ouders zo goed mogelijk mee in deze formatieve aanpak?
Steeds meer leraren en scholen geven concreet vorm aan formatieve evaluatie binnen hun eigen school- en lespraktijk. Formatieve evaluatie is een vorm waarbij de toetsing veel meer benut wordt als een onderdeel van het leerproces: leerlingen mogen fouten maken en krijgen feedback om hun leren te verbeteren. Dit stelt de scholen in staat om de ontwikkeling van leerlingen beter te volgen, meer maatwerk te bieden en de motivatie van leerlingen én leraren te verhogen. Deze masterclass, georganiseerd door VO-raad / SLO, start met een inspirerend en inhoudelijk college en sluit af met een interactief (panel)debat waar aandacht is voor de praktische uitwerkingen van formatief evalueren.