<< Terug naar het overzicht.
11-04-2018
Workshop Het taalonderwijs onder de loep
Wat kunnen we leren van de PISA-resultaten voor leesvaardigheid? In opdracht van het Ministerie van OCW deed SLO onderzoek naar aanbod, doelen, taaltaken, lesuitvoering en wijze van toetsing. Gerdineke van Silfhout gaat graag met u in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek.
De workshop is onderdeel van het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs. Op deze dag publiceert de Inspectie van het Onderwijs de bevindingen uit het gelijknamige rapport en gaat hierover in gesprek. De dag start met de uitreiking van het rapport De Staat van het Onderwijs aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarna volgt het programma met diverse interactieve sessies waarin wij u graag de gelegenheid bieden om de dialoog aan te gaan over de bevindingen uit de Staat van het Onderwijs.