<< Terug naar het overzicht.
16-03-2018
AVS-congres 2018 Leiderschap in evenwicht
Hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculumvernieuwing op school? Vroeg Engels, 21e eeuwse vaardigheden, programmeren, extra aandacht voor cultuur: de inhoudelijke ambities voor po-scholen worden u van alle kanten aangereikt. Hoe geeft u, vanuit de eigen schoolvisie en keuzes, samen met het team een onderbouwde invulling aan de ruimte die de globaal geformuleerde kerndoelen bieden?

Tijdens het AVS-congres 2018 verzorgt SLO'er Stéfanie van Tuinen hierover de workshop Curriculair leiderschap: praktische modellen voor onderwijsontwikkeling op school. U krijgt handvatten om veranderingen op school vorm te geven, aan de hand van een vernieuwing in een specifiek leergebied. Met collega’s wisselt u van gedachten over de manier waarop u curriculumontwikkeling op school of binnen het bestuur kunt aanpakken.

Alle plenaire sessies en workshops van het AVS-congres zijn in drie thema's onderverdeeld: leiderschapsontwikkeling, mensontwikkeling en innovatieontwikkeling. Op de congressite leest u meer hierover. Stéfanie's workshop is te vinden onder het thema innovatieontwikkeling (thema 3 workshop 29).