<< Terug naar het overzicht.
16-03-2018
Workshop Curriculair leiderschap
SLO'er Stéfanie van Tuinen geeft u aan de hand van een vernieuwing in een specifiek leergebied handvatten om veranderingen op school vorm te geven. Met collega's wisselt u van gedachten over de manier waarop u curriculumontwikkeling op school of binnen het bestuur kunt aanpakken.

AVS-congres 2018
Deze workshop is onderdeel van het AVS-congres 2018 over Leiderschap in evenwicht. Hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculumvernieuwing op school? Vroeg Engels, 21e eeuwse vaardigheden, programmeren, extra aandacht voor cultuur: de inhoudelijke ambities voor po-scholen worden u van alle kanten aangereikt. Hoe geeft u, vanuit de eigen schoolvisie en keuzes, samen met het team een onderbouwde invulling aan de ruimte die de globaal geformuleerde kerndoelen bieden?

Alle plenaire sessies en workshops van het AVS-congres zijn in drie thema's onderverdeeld: leiderschapsontwikkeling, mensontwikkeling en innovatieontwikkeling. Op de congressite leest u meer hierover. Stéfanie's workshop Curriculair leiderschap: praktische modellen voor onderwijsontwikkeling op school is te vinden onder het thema innovatieontwikkeling (thema 3 workshop 29).