<< Terug naar het overzicht.
28-11-2017
Conferentie Eindexamen in zicht
Het eindexamen leidt ieder jaar tot veel spanning bij uw leerlingen en u als docent. Hoe houdt u uw leerlingen gedurende het jaar gemotiveerd voor en gefocust op het eindexamen? Hoe ondersteunt u uw leerlingen bij realistisch plannen voor school- en eindexamens? En welke blokkades leiden tot overmatige examenstress bij leerlingen?

Deze onderwerpen komen aan bod op de conferentie Eindexamen in zicht, bedoeld voor docenten en teamleiders in de bovenbouw van havo en vwo.

SLO'ers Gerdineke van Silfhout (taalexpert Nederlands) en Daniela Fasoglio (taalexpert MVT) verzorgen een van de middagsessies. Zij nemen daarin de schoolexamens Nederlands en moderne vreemde talen onder de loep. Ze gaan in op de volgende aspecten:
- Hoe ziet uw PTA eruit? Hoe zijn de doelen en inhouden van uw vak geborgd en staan ze in balans met het Centraal Examen?
- Hoe maakt u valide en effectieve toetsen voor de verschillende onderdelen in het schoolexamen?

U gaat met een schoolexamen van uw eigen vak aan de slag in een groep Nederlands of MVT onder leiding van de experts. Neem naar deze subsessie het volgende mee: uw PTA, een SE (schrijf- of gespreksvaardigheid) waar u trots op bent en één waar u vragen over heeft.