<< Terug naar het overzicht.
10-06-2017
Studiedagen vreemde talen
Op 10 en 11 juni a.s. vindt bij Fontys in Tilburg de jaarlijkse MATSDA (Materials Development Association) conferentie plaats.

De internationale conferentie is bedoeld voor lerarenopleiders en docenten in moderne vreemde talen. Het thema dit jaar is: Meaning-Focused Materials for Language Learning. De voertaal van de conferentie is Engels. Namens SLO geeft Daniela Fasoglio de presentatie: Using Assessment to Promote Learning.

SLO'er Daniela Fasoglio geeft tijdens deze studiedagen op 11 juni een plenaire presentatie over het gebruik van formative assessment in het onderwijs, met voorbeelden uit de praktijk.

De voertaal tijdens de conferentie is Engels.