<< Terug naar het overzicht.
18-05-2017
Training Optimaal inzetten van het schoolexamen
Op 18 mei 2017 start de training Optimaal inzetten van het schoolexamen voor beroepsgerichte praktijkdocenten vmbo. Tijdens de training leert u een passend en kwalitatief goed onderwijs- en toetsprogramma te maken. 
In de eerste module leer u andere vormen van toetsen en beoordelen toe te passen met als doe de toetsvariatie en de kwaliteit van het schoolexamen te verhogen. U krijgt concrete handreikingen en formats waar u direct binnen de eigen school mee aan de slag kunt en u leert formatieve evaluatie en feedback toe te passen in uw lessen. 

In de tweede module leert u om met variatie aan toetsen het examenprogramma af te dekken, daarna maakt u op een gestructureerde wijze een hierbij passen onderwijs programma van keuzevakken, wel of niet gecombineerd met het profielvak.

De werkvorm is een combinatie van zelfstudie, het volgen van presentaties en het uitvoeren van praktische opdrachten. Trainer: Jan van Hilten (SLO).

Vervolgdatum: 1 juni 2017.

Locatie: SLO, Utrecht.