Agenda
6 maart 2018
NIOC-congres 2018 Beleef ICT-onderwijs
Laat je inspireren, want de ontwikkelingen gaan razendsnel. ICT is volledig aan het integreren in ons dagelijks leven, ons handelen en denken. Vanuit het onderwijs vervullen we hierin een zeer belangrijke rol. We genereren kennis, delen dit en passen het ook toe voor de huidige maatschappij.
12 maart 2018
Masterclass Onderwijs en identiteitsontwikkeling van leerlingen
De brede vorming van leerlingen staat volop in de belangstelling. Dat zien we op veel manieren terugkomen: in gesprekken en ontwikkelingen op scholen, in de belangstelling voor het plusdocument en in de recente discussies over het curriculum.
13 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in Zeeland
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'. 
14 maart 2018
LNT-workshop meertaligheid: aandacht voor moedertalen
Leerkrachten met meertalige leerlingen in de klas worstelen in hun lessen wel eens met de vraag hoe ze met de moedertaal van leerlingen moeten omgaan.Tijdens deze middag leggen we u graag enkele lesactiviteiten voor die u in de taalles met meertalige leerlingen kunt inzetten.
15 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in Noord-Holland
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
16 maart 2018
AVS-congres 2018 Leiderschap in evenwicht
Hoe ga je als schoolleider het gesprek aan over curriculumvernieuwing op school? Vroeg Engels, 21e eeuwse vaardigheden, programmeren, extra aandacht voor cultuur: de inhoudelijke ambities voor po-scholen worden u van alle kanten aangereikt. Hoe geeft u, vanuit de eigen schoolvisie en keuzes, samen met het team een onderbouwde invulling aan de ruimte die de globaal geformuleerde kerndoelen bieden?
21 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio noord
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
22 maart 2018
Themabijeenkomst Versneld en verrijkt vwo
SLO organiseert met de VO-raad en het Ministerie van OCW een themabijeenkomst Versneld en verrijkt vwo. Voor de bijeenkomst zijn alle scholen die deelnemen aan de pilot Versneld en verrijkt vwo uitgenodigd.
22 maart 2018
Regionale themaconferentie Dubbel Bijzonder in regio midden
Het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling (SLO) organiseert vier regionale conferenties met als thema 'Dubbel Bijzonder'.
29 maart 2018
VO-congres 2018 In de versnelling
Bezoek de SLO-stand tijdens het VO-congres. Een mooie gelegenheid voor uitwisseling van ideeën en ontmoeting met SLO'ers.