Agenda
11 april 2018
Workshop Het taalonderwijs onder de loep
Wat kunnen we leren van de PISA-resultaten voor leesvaardigheid? In opdracht van het Ministerie van OCW deed SLO onderzoek naar aanbod, doelen, taaltaken, lesuitvoering en wijze van toetsing. Gerdineke van Silfhout gaat graag met u in gesprek over de uitkomsten van het onderzoek.
18 mei 2018
ECENT/ELWIeR conferentie 2018
SLO is inhoudelijk betrokken bij de voorbereiding van het programma van de ECENT/ELWIeR conferentie van dit jaar, met als thema 'doorlopende leerlijnen'. Ook verzorgen SLO-collega's Jeroen Sijbers en Nienke Nieveen workshops.
25 mei 2018
Presentatie burgerschap
SLO'ers Marjolein Haandrikman en Annette van der Laan gaan in een interactieve presentatie in op de vraag wat burgerschap betekent voor de school en hoe burgerschap een onderdeel kan vormen van het moderne vreemdetalenonderwijs.
6 juni 2018
Studiemiddag Schrijven in de vakken
LNT organiseert in samenwerking met Suzanne van Norden (auteur van Iedereen kan leren schrijven) een studiemiddag over schrijven binnen de zaakvakken.
13 juni 2018
Lezing Getalbegrip in groep 5
Waarom is getalbegrip in groep 5 zo belangrijk? Daarover gaat de lezing Getalbegrip in groep 5 van Anneke Noteboom tijdens het congres Rekenen in groep 5. Anneke, leerplanontwikkelaar rekenen-wiskunde bij SLO, gaat verder in op het verbinden van getalbegrip met andere rekendomeinen. Ook geeft ze praktische tips voor het inzetten van spellen om getalbegrip te verbeteren.
19 juni 2018
Film- en gespreksavond: Aanvankelijk leren lezen
Landelijk Netwerk Taal (LNT) gaat tijdens deze avond met u in gesprek over het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3.