Agenda
25 september 2017
Conferentie Optimaal voorbereid naar het eindexamen
SLO organiseert 25 september 2017 in samenwerking met de NVvW (Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren) de conferentie 'Optimaal voorbereid naar het examen' voor en door wiskundedocenten in bovenbouw havo/vwo.
28 september 2017
Netwerkdag taal in het basisonderwijs
Netwerkdag van het Landelijk Netwerk Taal met aandacht voor actuele thema's uit driehoek beleid, praktijk en wetenschap rond het taalonderwijs op de basisschool.
28 september 2017
Inspiratiebijeenkomst persoonsvorming
Op 28 september 2017 organiseert SLO een inspiratiebijeenkomst voor leraren, school- en teamleiders in po en vo over de praktijken, theorieën en curricula over persoonsvorming. We gaan met elkaar in gesprek over de vormen van persoonsvorming en onderzoeken hoe je vanuit concepten tot praktijken kunt komen.
29 september 2017
Conferentie Rekenen-wiskunde in de aansluiting van po naar vmbo

De conferentie is verschoven naar vrijdag 19 januari 2018.
De aandacht voor de conferentie op 29 september is zeer groot maar de datum blijkt voor velen niet geschikt. De conferentie wordt daarom verschoven naar vrijdag 19 januari 2018. De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk geopend.

12 oktober 2017
G/tl-conferentie 'Kansen bieden, kansen grijpen'
Op donderdag 12 oktober organiseren Platform-TL, Toptraject vmbo-mbo-hbo en SLO een conferentie over gelijke kansen in het onderwijs. De conferentie is bedoeld voor docenten en afdelings- en schoolleiders in de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo en vindt plaats in De Reehorst in Ede. 
12 oktober 2017
Conferentie Bijzonder begaafd
Op 12 oktober 2017 organiseert het Informatiepunt Onderwijs & Talentontwikkeling de jaarlijkse conferentie Bijzonder Begaafd met als thema 'Gezien worden en jezelf laten zien'. Het sociaal-emotionele welbevinden van begaafde leerlingen staat hierbij centraal.
31 oktober 2017
Masterclass Maatwerk: Formatief evalueren
Wilt u (meer) werk maken van formatief evalueren? En wilt u weten hoe u als school een schoolbrede formatieve aanpak concreet invult? Welke activiteiten zijn daarvoor nodig op het niveau van school- en teamleiding, op vaksectie-, docent- en curriculumniveau? 
1 november 2017
Werkbijeenkomst PTA voor lichamelijke opvoeding in de tweede fase
Wordt het niet weer eens tijd om je PTA voor LO in de bovenbouw van havo en vwo te actualiseren? SLO organiseert hiervoor op woensdag 1 november aanstaande van 14.00-17.00 uur een bijeenkomst.
3 november 2017
Woudschoten Chemie Conferentie 2017
SLO'ers Emiel de Kleijn, Jeroen Sijbers en Wout Ottevanger verzorgen workshops tijdens de jaarlijkse scheikundeconferentie voor havo en vwo-docenten.
7 november 2017
Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het po
Met formatief evalueren krijgen leraren en leerlingen inzicht in het leerproces en onderwijs op maat. Ook in het po staat het steeds meer in de belangstelling. Daarom organiseert SLO op 7 november 2017 in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen de conferentie Profiteren van evalueren, formatief evalueren in primair onderwijs.