Agenda
30 oktober 2018
Curriculum.nu - derde feedbackronde so, vso en sbo
Op 30, 31 oktober en 1 november 2018 organiseren SLO en LECSO feedbackrondes voor so, vso en sbo op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams in het kader van Curriculum.nu.
30 oktober 2018
Curriculum.nu - derde feedbackronde praktijkonderwijs
Op 30, 31 oktober en 1 november 2018 organiseren SLO en Sectorraad Praktijkonderwijs feedbackrondes voor PrO op de tussenopbrengsten van de ontwikkelteams in het kader van Curriculum.nu.
31 oktober 2018
Masterclasses voor rekencoördinatoren
Als rekencoördinator wil je je graag blijven professionaliseren. SLO, NVORWO en Freudenthal Instituut / Freudenthal Groep bieden daarom gezamenlijk een aantal activiteiten aan waarmee je op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen het reken-wiskundeonderwijs en kunt werken aan inhoudelijke en didactische verdieping.
1 november 2018
Psychologie op school
Op deze mini-conferentie willen we inventariseren wat er in het land zoal op het gebied van psychologie in het schoolcurriculum gebeurt. Ook willen we de behoeften en de mogelijkheden onderzoeken om hier een kwaliteitsslag in te slaan.
7 november 2018
Bijeenkomst professionele leergemeenschappen vso
Hoe pak je onderwerpen als burgerschap, leergebiedoverstijgende doelen en 21e eeuwse vaardigheden aan en hoe geef je ze vorm op een vso-school? SLO organiseert op 7 november 2018 een bijeenkomst voor vso-scholen waarin interactieve uitwisseling van ervaringen centraal staat. Op het programma staan ook twee interessante presentaties en vooruitblik naar 2019.
14 november 2018
Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling
Op 14 en 15 november 2018 organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN),  een samenwerking van SLO, CBO Talent Development en de Radboud Universiteit Nijmegen, een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein.
15 november 2018
Conferentie Begaafdheid & Talentontwikkeling
Op 14 en 15 november 2018 organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN),  een samenwerking van SLO, CBO Talent Development en de Radboud Universiteit Nijmegen, een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein.
21 november 2018
Masterclasses voor rekencoördinatoren
Als rekencoördinator wil je je graag blijven professionaliseren. SLO, NVORWO en Freudenthal Instituut / Freudenthal Groep bieden daarom gezamenlijk een aantal activiteiten aan waarmee je op de hoogte blijft van ontwikkelingen binnen het reken-wiskundeonderwijs en kunt werken aan inhoudelijke en didactische verdieping.
21 november 2018
Conferentie Formatief toetsen
Save the date: Conferentie Formatief toetsen, ook bij jou in de klas en op school!
Op 21 november 2018 organiseert SLO samen met een aantal universiteiten de conferentie Formatief toetsen in het voortgezet onderwijs.
22 november 2018
Conferentie over nieuwe leerweg vmbo
In november/december organiseren het Platform-TL, de VO-raad, SPV en SLO vier kleinschalige conferenties waarin de nieuwe leerweg GL/TL centraal staat. Deze conferenties zijn bedoeld voor school- en teamleiders werkzaam in de GL en/of TL (bovenbouw vmbo).